Många tror att det inte spelar någon roll vilken spatel man använder men det har faktiskt ganska stor betydelse. När du ska fylla din tårta med något, det spelar ingen roll vad så ska du använda en spatel som ser ut som den rosa på bilden. Som du ser är den lite upphöjd vilket gör att din hand också lyfts, detta gör så att du undviker att dra din hand i fyllningen. När du gör din crum coat (du hittar mer om crum coat på tips och trix) så vill du använda den blå typen, speciellt på kanterna. Då kan du lägga spateln längs med hela tårtans höjd vilket gör att du får en jämn crum coat.